lilil__อบอุ่นใจ__lilil

posted on 26 Mar 2010 23:17 by kaikonnika

: แล้วคุณคิดว่าถ้าเรารักใครซักคนเราจะทำให้เขาไม่สบายใจไหมครับ

: คะ

: แต่เวลาที่หนูมีปัญหาา ผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายคะ

: แล้วทีคุณทำเป็นยังไงกัน

 : เธอไม่ได้ต้องการวิธีแก้ปัญหา

: แต่เธอ ต้องการกำลังใจ คนรับฟัง (สำคัญ) และคนที่พร้อมจะรู้สึกไปกับเธอ

: ผมก็ยากมีอนาคตกับคุณนะ

: แต่คุณไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่ผมทำเลย

: คุณมีแต่อารมณ์ในใจที่อยากทำ

: เข้าใจนะแต่คุณก็ต้องรับฟังคนอื่นบ้างไม่ใช่เอาแต่ความคิดตัวเอง

: รับฟังความคิดหนูก่อนสิ

: ฟังเสียงหนูหน่อย

: ไม่เคยมีใครฟังหนู

: เขาไม่อยากให้คุณต้องเสียใจเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ถูก

: เขาหน่ะใคร

: พี่หนูหรอ

: เอาที่พลาดมาเป็นบทเรียนไม่ใช่เอามาเป็นเรื่องซ้ำเติม

: ไม่ใช่ไม่มีใครฟังนะแต่คุณไม่แสดงให้คนรอบข้างรู้

: ไม่มีครัยเขารู้หลอกครับ

: ผมให้คุณพูดได้24 ชั่วโมงเลยผมไม่เบื่อคุณหลอกครับไม่ใช่เงียบ ไม่บอก เก็บไว้คนเดียว

: ผมอยากให้ไก่พูดตลอดเลยนะผมไม่เคยเบื่อเสียงไก่เลย

Comment

Comment:

Tweet